De Troefcallclub komt wekelijks bijeen om in competitie verband troefcall te spelen. Troefcall is een kaartspel en komt uit Suriname. Het is een Surinaamse variant op klaverjassen.