De taart en de koffie en Thee stonden klaar voor weer een gezellige Thee en Taart. Op de agenda stonden de gebruikelijke onderwerpen en het Danspaleis kwam vertellen over een “Praatje en een Plaatje”

De onderwerpen waren: Activiteiten, Bezoek aan Expeditie Begonia, informatie avond over mantelzorg, Buren nieuws, Danspaleisfeest.

Activiteiten:
De uitstapjes groep heeft verschillende uitstapjes gemaakt. Men is al een aantal keer naar Bocholt ge-weest om te winkelen. Op de agenda staat een uitstapje naar de markt in Spakenburg.

Expeditie Begonia:
Op 11 oktober zijn Mevrouw Arend, Mevr. Vyent, mevrouw Smit en de heer van Hezik naar Amersfoort geweest om op een congres over wonen en zorg ”Expeditie Begonia” genaamd te vertellen over de Koornhorst. Bewoners hebben daar op een inspirerende manier verteld over ‘Community Building” en de Koornhorst.

  

Sjoelen, koersballen, darten:
Gelukkig zijn deze activiteiten weer opgestart. Mevrouw De Kam en mevrouw Woldendorp organiseren wekelijks deze activiteiten. Het is gezellig en iedereen vermaakt zich prima. Als u wilt mee doen aan deze activiteiten kunt u op maandag-, woensdag– of donderdagavond komen kijken.

28 oktober is er weer: 

Mantelzorg:
Er is een informatieavond geweest over mantelzorg.
Heeft u behoefte aan mantelzorg dan kunt u bij de balie informatie krijgen.

Burennieuws:
  • Mevrouw Eleonora heeft een knieoperatie onder gaan. Het gaat goed met haar, ze is nu aan het revalideren.
  • Stef legde naar aanleiding van overlast door een feestje uit dat de regels strenger zijn geworden. Mensen tekenen hier een contract voor. Als men zich niet aan de afspraken houdt komt er een gesprek en kan dit consequenties hebben.
  • De veiligheidsgroep is bij elkaar geweest. Er zijn verschillende afspraken gemaakt om de Koornhorst wat veiliger te maken. Een daarvan is de whattsapp alertgroep weer nieuw leven inblazen.
Kringloop:
In overleg is besloten dat de Bunker er mee uitscheidt. Het is voor Piet en Fred niet meer rendabel. Er wordt gedacht over een andere bestemming van de ruimte.

Keuken:
Helaas weten we nog niet wanneer Rochdale de voorbereidende werkzaamheden komt verrichten. Voor die tijd kan er niets gebeuren. Stef heeft hierover regelmatig contact met Rochdale.

Kerst en Oud/ Nieuw:
Mevrouw Noort vertelde over haar plannen voor de Oudjaarsavond en vraagt of er mensen zijn die hapjes willen maken. Haar budget is dit jaar niet zo groot dat zij een ruime sortering aan hapjes kan maken. Ze wil graag een Oudjaarsfeest geven voor iedereen met daarbij passende hapjes uit alle culturen. Er was wat discussie voor wie het feest zal zijn.
Mevrouw Noort gaf aan dat zij een feest wil voor iedereen binnen de Koornhorst en dat ze hoopt dat iedereen daar aan mee wil helpen.

Daar gaat het om:
“met elkaar iets organiseren waar veel mensen plezier hebben”
           


Mevrouw Eleonora heeft voornemens om iets te organiseren voor de Kerst. Omdat zij er vandaag niet bij kon zijn wordt dit vervolgd.
Mensen die nog goede ideeën hebben zijn natuurlijk van harte welkom om deze te melden bij de Woonbegeleiding.

Volgende Thee en Taart: 10 november