Vandaag was er weer een informatieve Thee en Taart waarin flink gediscussieerd werd over sommige onderwerpen. Iedereen kon mee denken en meepraten. Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda: De tuingroep, de uitstapjes groep, herdenkingsavond, naamgeving recreatiezaal, HVA studentes, beweeggroep, afspraken keuken, computercursus.
Vrijwilligers organisatie "Het Danspaleis" kwam vertellen over de plannen die ze hebben binnen de Koornhorst.

Rochdale:
Saskia gaat achter het voorplein en de grof vuil afspraken aan. Er is nog geen nieuws over het rookhok. Stef belooft met Redley in overleg te gaan over het rookhok. Vanaf deze week worden de liften gerenoveerd. Dat geeft nogal wat problemen. Rochdale en Orona zijn druk bezig deze problemen op de lossen.

Avondactiviteiten:
Nu mevrouw Leijendekker is weggevallen bij deze activiteiten worden deze overgenomen door mevrouw Woldendorp en mevrouw 4 van de Kwast. Heel fijn dat de avondactiviteiten door gaan. Omdat mevrouw Leijendekker erg met de recreatiezaal verbonden was hebben een aantal bewoners het voorstel om de zaal haar naam te geven. Hier waren de meningen over verdeeld. Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen en zal er een foto van haar met een naamplaatje boven de kapstok in de hal geplaatst worden. Tegelijkertijd is besloten de naam die mevr. Noort verzonnen had en daar een prijsvraag mee had gewonnen "De Multiculti zaal" te gaan realiseren. Voortaan zal de zaal "De Multicultizaal heten, zo drukken we uit dat de zaal voor iedereen is die in de Koornhorst woont.

Pasen:
de Paasbruch en de Paasbingo waren een groot succes. Met dank aan mevrouw Noort en degenen die haar hielpen.

HVA studentes:
Drie studentes van de Hoge School van Amsterdam hebben binnen de Koornhorst onderzoek gedaan of er behoefte is aan een boodschappen service. Dhr. Leerentveld heeft ze op weg geholpen. Hij geeft aan het jammer te vinden dat er zo weinig mensen aan het onderzoek mee hebben gedaan. Voor de studentes waren het er genoeg en zijn zullen een verslag van hun bevindingen maken.

Beweeggroep:
Een oproep om mee te doen met de beweeggroep. Deze is op woensdag en zaterdag. Aansluiting kan altijd en het kost niets.


12 mei: Thee en Taart
Over de taakverdeling bewoners, Rochdale en Amstelring.

Kom allen!!!