Op donderdag 14 juni 2018 was er weer een geslaagd Danspaleisfeest in de Koornhorst. Mensen uit de buurt en uit de Koornhorst hebben heerlijk gedanst en feest gevierd.