Woensdag 13 september 2017 was er een informatieavond in Koornhorst voor senioren over de plannen om Metro53 in te korten vanaf 2019. Deze rijdt dan niet meer naar centrum, maar vanaf dan moet je altijd overstappen op Station vd Madeweg. De buurt is hier zwaar op tegen en vraagt de steun van de senioren van de buurt tegen deze plannen. Wilt u helpen?

Schrijf svp naar het gemeenteraadslid van de Partij van de Ouderen: w.van.soest@raad.amsterdam.nl dat u een rechtstreekse lijn wilt behouden naar centrum en/of meld je aan bij onze bewonerscommissie voor toekomstige acties en mededelingen.