Op 12 september heeft het Stadsdeel Zuidoost in Koornhorst een inloopavond georganiseerd over het bestemmingsplan K4. Binnen dat bestemmingsplan vallen de wijken Laag Koningshoef, Kantershof, Kouwenoord en Karspelhof.

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke inrichting van een wijk geregeld. Er staat bijvoorbeeld in hoe hoog de bebouwing mag zijn, waar mensen mogen wonen en welke plekken bestemd zijn voor horeca of winkels. Ook wordt in hoofdlijnen geregeld waar groen komt en waar de wegen lopen. Veel dingen worden níet in een bestemmingsplan geregeld: bijvoorbeeld waar precies de parkeerplekken komen, of hoe een park wordt ingericht.

Waarom een bestemmingsplan voor de 4 K-buurten?
Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar vervangen worden, ook als de wijk al lang bestaat. De oude bestemmingsplannen voor deze 4 K-buurten zijn ouder dan tien jaar en moeten dus worden vervangen. Het stadsdeel heeft ervoor gekozen één nieuw bestemmingsplan te maken voor de vier laagbouwbuurtjes aan deze kant van de K-buurt.

Wat verandert er met het nieuwe bestemmingsplan?
Voor Laag Koningshoef en Kantershof verandert er vrijwel niets ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan: in het oude bestemmingsplan was de bestaande inrichting al gedetailleerd vastgelegd en dat blijft zo. Ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld dakopbouwen blijven hetzelfde.

De laagbouwwijken Karspelhof en Kouwenoord zijn in de afgelopen jaren gebouwd. Vroeger stonden hier flats. Het nieuwe bestemmingsplan is aangepast aan de laagbouw.

Inloopavond
Tijdens de inloopavond waren er 2 ambtenaren aanwezig die informatie gaven over het bestemmingsplan en vragen hebben beantwoord. Bewoners kunnen schriftelijk reageren op het voorontwerpbestemmingsplan van 7 september tot en 18 oktober p het bestemmingsplan. Hoe dat moet, is te lezen op  https://www.amsterdam.nl/egk-buurt/

Er waren zo'n 40 bewoners mn uit de wijk en een 15 tal bewoners uit Koornhorst. Het was vooral voor iedereen informatief. Veel gaat er niet veranderen was de conclusie. Als men bij nader inzien toch wil reageren kan dat schriftelijk.

Wat gebeurt er na de inloopavond?
De verzamelde reacties worden voorgelegd aan  het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuidoost. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan vast.

Vragen?
Neem dan contact op met Lia de Lange, planoloog bij stadsdeel Zuidoost, via telefoonnummer 020 – 255 1562 of e-mail L.de.Lange@amsterdam.nl