Op 1 juni 2017 was er een zeer geslaagde bijeenkomst van bewoners van de K buurt; Kantershof, Stadsdeel en bewoners van Koornhorst.

Met elkaar is besproken wat we samen kunnen doen, informatie uitwisselen, soms meedoen met activiteiten en gezamenlijk werken aan meer betrokkenheid bij de buurt.

Zie ook de folder; buurt aan zet waar bewoners van Koornhorst nav deze avondvergadering bij aanhaken en as donderdagavond aanwezig zijn over de K buurt in Zuidoost waar wij een onderdeel van vormen.