In de algemene spreekkamer of de 'dokterskamer', worden door verschillende zorgaanbieders regelmatig spreekuren gehouden of behandelingen gegeven.

Onder andere kunt u hier voor de volgende zorgdiensten terecht:

  • Medisch Diagnostisch Centrum/Trombosedienst
  • Afnemen van gehoortesten
  • Mobiele opticiën
  • Pedicure

Meer informatie over het actuele aanbod, hoe en wanneer u hier gebruik van kan maken vindt in het informatiekastje nabij de centrale entree.