De Bewonerscommissie Koornhorst (BeCoKo) komt op voor de belangen van alle bewoners en staat in contact met Rochdale, Amstelring en de bewonersraad van Rochdale. 

De Bewonerscommissie overlegt tweemaal per jaar met de afdeling Sociaal Beheer van Rochdale en op verzoek is overleg met de manager van Amstelring mogelijk.

Eenmaal per jaar belegt de bewonerscommissie een vergadering met de bewoners.

De bewonerscommissie bestaat uit:

  • Dhr. Orlando Dollart ( interim voorzitter/ secretaris)
  • Mw. Jeanette Eleonora (penningmeester)
  • Mw. Lygia Watson( lid)
  • Mw. Gonny de Kam ( lid)

Als u vragen aan de Bewonerscommissie heeft kunt u contact opnemen met onderstaande leden.

U kunt ook een brief in de BeCoKo-bus in de hal deponeren.